Klaus Bo Nielsens hjemmeside om daoisme

Zhengyipræster fra Taiwan udfører det store ritual for fornyelsen af kosmos - en genskabelse af det harmoniske forhold mellem dao og menneskeheden.

Denne hjemmeside er fortrinsvis dedikeret til daoismen, men der findes også information om kongfuzianisme, kinesisk buddhisme og kinesisk folkereligion.

Denne hjemmeside er en indføring i daoismen, som er en af de mest farverige og komplekse af alle store religioner, men er samtidig en af de mest misforståede. Daoismen er en levende religion der har eksisteret i Kina i mere end 2000 år. I dette forløb har den indtaget utallige forandringer og nye forgreninger. Opslagsværker om religion er nyttige, men de kan ofte gøre indtryk af at religion kan beskrives som en fast enhed med en kerne, der er mere eller mindre konstant over tid, hvilket er en abstraktion, når vi har at gøre med specifikke religiøse traditioner. Sådanne idealtyper må ikke forveksles med den empiriske virkelighed, for der vil altid være et slip imellem en traditions abstraktion og dens konkretisering i det virkelige liv. Daoismen er en sådan levende tradition og en social konstruktion som er og har været betinget af mange faktorer, som fx de historiske omstændigheder, lokale forhold, det økonomiske betingelser, tekstmæssige traditioner og institutionelle strukturer. Disse forhold ændrer sig ligesåvel som religiøse traditioner ændrer sig.